Quân đội Mỹ bỏ súng phóng lựu thông minh XM25 vì quá đắt

Vũ khí Quân sự

10%