Quân ủy Trung ương tổng kết công tác quân sự, quốc phòng

Hoạt động

10%