Robot chiến đấu Nga vượt hào nước, khai hỏa diệt mục tiêu

10%