Tàu ngầm huấn luyện Nhật Bản cập Cảng Quốc tế Cam Ranh

10%