Thế giới phản ứng trái chiều trước việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận

10%