Diễn biến toàn trận Brazil - Mexico: Brazil tiến thẳng vào tứ kết

10%