Sai lầm của thủ môn Nhật Bản giúp Senegal mở tỉ số

10%