Thủ đoạn mới: Dùng Chứng minh nhân dân giả chiếm đoạt hàng tỉ đồng

10%