Việt Nam chế tạo thành công trung tâm xử lý giả đạn tên lửa phòng không 9M311 Sosna-R

10%